Pokud máte příznaky infekčního onemocnění, nevcházejte do čekárny! Opusťte polikliniku a spojte se s námi telefonicky!

Služby

  • vyšetření a léčba akutních obtíží
  • preventivní prohlídky (každé 2 roky)
  • očkování
  • dispenzarizace pacientů s chronickými onemocněními (pacienti s vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou cholesterolu a nekomplikovaným diabetem II. typu)
  • předoperační vyšetření, vyšetření před nástupem lázeňské léčby
  • vyšetření k vydání zdravotní způsobilosti k různým účelům (řidičské průkazy, zbrojní průkazy, potravinářské průkazy apod.)
  • preventivní prohlídky zaměstnanců našich smluvních partnerů